Wypełnienie poniższego formularza NIE ZOBOWIĄZUJE
do uczestnictwa w Wirtualnych Targach Rozrywki
Skontaktujemy się z Tobą, aby przedstawić możliwości oraz poznać Twoje oczekiwania:Informacja o danych osobowych

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Wiecznie Spragnieni sp. z o.o. z siedzibą w Kalwaria Zebrzydowska, ul. Sądowa 11 (kod pocztowy: 34-130), tel. kom.: +48 533 333 993 w celu otrzymania szczegółowych informacji odnośnie zostania Wystawcą wydarzenia Wirtualne Targi Rozrywki.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wiecznie Spragnieni sp. z o.o. z siedzibą w Kalwaria Zebrzydowska, ul. Sądowa 11 (kod pocztowy: 34-130), tel. kom.: +48 533 333 993.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Wiecznie Spragnieni sp. z o.o. jest pod adresem email: kontakt@wieczniespragnieni.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazaniu szczegółowych inforamcji odnośnie możliwości zostania Wystawcą wydarzenia Wirtualne Targi Rozrywki.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora oraz podmioty, które na zlecenie Wiecznie Spragnieni sp. z o.o. będą świadczyły usługi e-mailingu/wysyłki newslettera, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Wiecznie Spragnieni sp. z o.o. na czas trwania Wirtualnych Targów Rozrywki, a po ich zakończeniu Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych lub podanie danych niezgodnych z prawdą skutkować będzie brakiem bezpłatnego dostępu do wydarzenia Wirtualne Targi Rozrywki.

Dziękujemy!

Wysłanie tego formularza to była świetna decyzja ;-)

Skontaktujemy się z Tobą wkrótce, aby poznać Twoje potrzeby i przedstawić możliwości.